Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

 

Akkerwijzer.nl - Website voor akkerbouwers

Hét platform voor de akkerbouwer bevat het laatste nieuws over aardappelen, graan, suikerbieten, uien, vollegrondsgroente, marktprijzen, weer en nog veel meer.
 • Fotoreportage: De boer ploegt voort!
  Op Flakkee gebeurt het al! Op donderdag 22 februari waren overal trekkers bezig op het land. Ploegen ging prima met wat vorst in de grond, onder meer bij de akkerbouwbedrijven Van Peperstraten en Dogterom, op rupsbanden.
 • Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk
  In de januari-nieuwsbrief van Topbodem is in het artikel ‘Regenworm gedijt bij hogere pH en extra bekalking’ ingegaan op de belangrijke rol die regenwormen spelen in een topbodem en het verkrijgen van een goede gewasopbrengst. Die doen zij onder andere door het afbreken van organische stof en het beschikbaar maken van voedingsstoffen. Zo komt bijvoorbeeld gedurende het seizoen minerale stikstof beschikbaar voor het gewas. Verhoudingsgewijs zal een topbodem waar de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid tiptop in orde is meer en langer stikstof leveren. Behoud van een dergelijke bodem vraagt mogelijk strategische keuzes in het voorjaar welke stikstofkunstmest er toegediend gaat worden. Een van de alternatieven als het gaat om efficiency over een langere periode, minder uitspoeling en minder berijding is het toepassen van blends. De nieuwe meststof OCI Exacote is hiervan een mooi voorbeeld.
 • Ook winterweer brengt geen verandering in de aardappelmarkt
  Vooruitlopend op de koude periode die over Europa heen valt, liep de termijnmarkt iets op. De markt anticipeerde op een koud voorjaar waardoor het planten van de vroege aardappelen wordt vertraagd. Maar vooralsnog kan dit sentiment geen vaste voet in de markt krijgen.
 • Agrico zoekt akkerbouwers voor teelt krielaardappelen
  Agrico is op zoek naar aardappeltelers die zich willen specialiseren in de teelt van krielaardappelen. Het handelshuis moet deze aardappelen nu importeren uit met name Frankrijk en Engeland. ‘Maar we kunnen ze zelf ook telen’, zegt directeur Jan van Hoogen. Om te beginnen wil hij hij inzetten op 20 hectare.
 • PIBO: variabel aardappelpoten perspectiefvol
  Variabele pootafstanden leiden tot hogere aardappelopbrengsten en hogere financiële rendementen. Dat blijkt uit veldproeven van het Vlaamse PIBO.
 • SPNA nuanceert opbrengstconclusie CLM over vaste rijpaden
  Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) werkt al langer met vaste rijpaden en ziet zeker ook de voordelen. De belangrijkste conclusie uit de onlangs gepresenteerde CLM-literatuurstudie dat vaste rijpaden tot 30 procent meer opbrengst opleveren, is in het geval van SPNA echter te rooskleurig.
 • 'Communiceer zo snel mogelijk zonder vakjargon bij een crisis'
  Communiceer als groot bedrijf of als sector zo snel mogelijk bij een crisis en vermijd vakjargon. Te lang wachten met informeren van de pers wekt wantrouwen. Beschouw de pers bovendien niet als vijand. De pers wil alleen worden geïnformeerd.
 • Vaste rijpaden in akkerbouw: tot 30 procent meer opbrengst
  Rijpaden in de akker- en tuinbouw bieden een hele reeks voordelen, zo is de conclusie van een door CLM uitgevoerde literatuurstudie. Als pluspunten van rijpaden worden genoemd: minder verdichting, meer werkbare dagen in het voorjaar en hogere opbrengst.
 • Aardappeltermijnmarkt gevoelig voor weersverwachting
  De aardappeltermijnmarkt is de week gestart met een vriendelijke stemming. De flauwe stemming die vorige week de termijnprijs weer onder het niveau van €5,00 bracht, is weer verdwenen.
 • Aardappelexport loopt 26.000 ton voor op 2016
  De totale Nederlandse export van consumptie- en industrieaardappelen is dit handelsseizoen in januari doorgegroeid naar een totaal van 468.219 ton. Dit betekent een plus van een kleine 26.000 ton ten opzichte van dezelfde periode in seizoen 2016-2017.