Enkele documenten/afbeeldingen over wratziekte...

Zwabbertop wordt door het zwabbertopvirus (mop­top virus, PMTV) veroorzaakt.
Het voorkomen van zwabbertopvirus is ook in Nederland vastgesteld, maar is bijzonder zeldzaam.

Potato Spindle Tuber Viroid, kortweg PSTVd genoemd.

De Nederlandse naam is; Aardappelspindelknolviroïde.

Common names:
PSTVd (acronym)  
Potato spindle tuber (English)
Spindelknollenkrankheit (German)

Zilverschurft

Zilverschurft is een knolziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Helminthosporium solani. Zilverschurft komt algemeen op aardappelknollen voor en beïnvloedt de kwaliteit nadelig.

Bruinrot wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Smith. De bacterie overleeft in de grond in waardplantweefselresten tenminste één jaar.