De voor uien, aardappelen en bloembollen veel gebruikte en belangrijke fungicide Shirlan verdwijnt. Dat meldt gewasbeschermingsproducent Syngenta Crop Protection.

Theo van Empel, hoofd Verkoop Nederland bij Syngenta, spreekt van een gevoelige tik voor de schimmelbestrijding in met name de uien- en bloembollenteelt. “We beseffen dat in diverse teelten de bladbespuitingen zeer gemist zullen worden, zeker in uien en bloembollen, daar hier geen andere fluazinam bevattende producten zijn toegelaten. Hier ontstaat zeker een knelpunt. In een jaar als dit is het overgrote deel van de uien er verschillende keren mee gespoten.”

Voor de fluazinam bevattende producten Shirlan, Ohayo en Dirango loopt al vanaf 2011 een herregistratieprocedure van de toelatingshouder ISK Biosciences. In deze omvangrijke procedure zijn deze middelen door het CTGB beoordeeld volgens de nieuwste criteria. Uitkomst is nu dat voor de hier genoemde drie producten alle bladbespuitingen zullen komen te vervallen. De huidige boldompel toepassingen blijven behouden.

Er is een uitverkoop en opgebruiktermijn vastgesteld tot 28 februari 2015 voor product met het huidige etiket.

Bron:Boerderij