Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

Akkerwijzer.nl - Teelt bij akkerbouwers | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers

26 juni 2019

Deskundige informatie over de verschillende teelten in de Nederlandse akkerbouw. Onder andere over aardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, uien en peen.
 • Grote verschillen in neerslagtekort: (noord-)oosten is het droogst
  Het gemiddelde neerslagtekort over Nederland staat momenteel op circa 74 mm. Dat is een normaal beeld voor de tijd van het jaar. Maar de regionale verschillen zijn groot, zo blijkt uit cijfers van Weeronline.
 • Duitse activisten vernielen gewassen ‘in belang van het klimaat’
  Duitse klimaatactivisten hebben meerdere percelen met onder meer graan en peen vernield tijdens hun acties. De boeren waren echter niet het doelwit: de leden van de actiegroep Ende Gelände streden de afgelopen week tegen kolencentrales.
 • 'Boeren met de natuur moet rendabel worden'
  De weg naar de door Schouten gewenste kringlooplandbouw loopt misschien via vormen van natuurinclusieve landbouw. Maar welk verdienmodel zit daar aan voor de boeren? Akkerbouwer Arco Klok ziet wel kansen voor deze manier van landbouw.
 • Alleen verzekeren wat écht risico loopt
  Boeren zijn zich meer en meer bewust van de toenemende risico’s die hun gewassen lopen als gevolg van de klimaatverandering. De brede weersverzekeringen spelen hier op in en bieden steeds meer ruimte voor differentiatie: verzekeren wat écht nodig is.
 • Export (poot-)aardappelen daalt
  De export van consumptie- en industrieaardappelen bedroeg in mei 80.633 ton. 74.249 Ton ging naar de andere EU lidstaten, met traditiegetrouw België op de eerste plaats met 38.610 ton. De afzet naar landen buiten de EU is met 6.384 in elkaar geschrompeld.
 • RVO: ‘Goede oogstvooruitzichten granen’
  In haar Weekbericht Granen bespiegelt de RVO redelijk tot goede graanoogstverwachtingen. Al kampen enkele belangrijke teeltgebieden, zoals Oekraïne en Canada, momenteel met droogte die de uiteindelijke opbrengsten negatief kunnen beïnvloeden.
 • Aardappelbedrijf Quik mag uitbreiden
  Aardappelbedrijf Quik in Hedel (GD) kan in principe een moderne nieuwe productiehal bouwen waar aardappelen onder strenge hygiënische omstandigheden worden verwerkt en verpakt.
 • Fotoserie: Open dag Rusthoeve en CZAV in teken van kringlooplandbouw
  De jaarlijkse open dag van proefboerderij Rusthoeve en de coöperatie CZAV stond dit jaar in het teken van kringlooplandbouw. Maar op de proefvelden was ook alle ruimte voor nieuwe rassen, gewasbeschermingsmiddelen.
 • Praktijkmiddagen winterveldbonen
  Sinds de introductie van de TUNDRA winterveldboon in Nederland in 2016 is dit gewas snel uitgegroeid tot dé eiwitteelt voor veehouders en akkerbouwers.
 • Nu uien beschermen tegen valse meeldauw
  In uien vraagt valse meeldauw elk jaar weer als eerste alle aandacht. Een effectieve bescherming kan worden verkregen door de juiste middelen tijdig preventief in een schema toe te passen. Het fungicide Acrobat DF werkt op meerdere manieren.