Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

akkerwijzer

 • Biologisch groeit vooral door schaalvergroting
  22 januari 2020
  Het biologische areaal landbouwgrond is in 2019 met 4,1 procent gestegen. De voornaamste trend is dat biologische bedrijven grond bijkopen en groter worden. Nederland blijft wat aandeel biologisch betreft wel achter op het Europese gemiddelde.
 • Tarwe nog steeds in een opgaande prijsbeweging
  22 januari 2020
  Euronext noteerde voor tarwe weer hoger. Spotmaand maart sloot op €198.25 (+1.25 procent), de hoogste koers voor de sportmaand sinds februari 2019. De fysieke prijzen blijven stijgen op basis van krimpende voorraden en een sterke vraag op de wereldmarkt.
 • “Met rhizoctonia ga ik voor 100% zekerheid”
  22 januari 2020
  Akkerbouwer Bartel Reitsma in het Friese Blije hanteert met rhizoctonia een nul-tolerantie: “Doe ik dat niet, dan is de kans op besmetting te groot en houd ik netto zomaar 50% minder opbrengst van mijn pootgoed over.”
 • 'Blijven investeren in ontwikkeling aardappelkennis'
  21 januari 2020
  Om een internationale rol van betekenis te kunnen blijven spelen, is het van belang dat de Nederlandse aardappelsector en de overheid blijven investeren in de ontwikkeling van fundamentele en toegepaste kennis. Dat stelt het Rathenau Instituut.
 • Tweede Kamer stemt voor Plantgezondheidswet zonder beperking bewaring gewasbeschermingsmiddelen
  21 januari 2020
  De Tweede Kamer stemde met algemene stemmen voor de nieuwe Plantgezondheidswet, die de 69 jaar oude Plantenziektenwet moet vervangen. Tegelijk stemden alle Kamerleden ook voor een motie, die artikel 31A uit deze nieuwe wet schrapt.
 • ‘Areaal voor uiengeschikte grond heeft maximum bereikt’
  21 januari 2020
  Het areaal landbouwgrond dat geschikt is voor de uienteelt heeft zijn maximum bereikt. Rekening houdend met een rotatie van 1 op 7 en de aanwezigheid van grondgebonden ziektes is er geen ruimte meer voor groei.
 • Start grensoverschrijdende aanpak knolcyperus
  21 januari 2020
  Een groep Midden-Limburgse akkerbouwers slaat de handen ineen om samen met onder meer de LLTB-regio Midden-Limburg en het Belgische PLV in Bocholt een traject te starten om besmetting en verdere verspreiding van de knolcyperus te voorkomen.
 • Zaterdag 21 maart landelijke actiedag Agractie
  21 januari 2020
  Agractie Nederland gaat op zaterdag 21 maart opnieuw actie voeren. Met de actie genaamd ‘Boerderijprijzen’ wil Agractie consumenten duidelijk maken ‘hoe slecht de positie van de Nederlandse boer op dit moment is’.
 • Prima export en verwerking aardappelen in december
  21 januari 2020
  De termijnmarkt kwam ondanks een hogere notering van PotatoNL voor Cat.1 niet in beweging. Met een lage omzet bleef het aprilcontract hangen op 18,00 euro. De nieuwe oogst was prijshoudend en sloot op 15,60 euro.
 • Waarschuwing NEPG: ‘Verdere groei aardappelareaal, hogere kostprijs, lagere opbrengstprijzen’
  20 januari 2020
  Een verdere toename van het aardappelareaal in de vijf belangrijkste aardappellanden gaat, bij een normaal groeiseizoen en oogst, dit jaar zorgen voor een overproductie. Dit resulteert in lage prijzen en een hogere kostprijs. Daarvoor waarschuwt de NEPG.