Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

akkerwijzer

 • Burgerinitiatief wil 300.000 hectare landbouwgrond aankopen
  08 december 2019
  Een nieuw burgerinitiatief, de coöperatie Land van Ons, wil de komende 10 jaar 300.000 hectare agrarische grond aankopen om de biodiversiteit te herstellen. Het beoogde areaal betreft 15 procent van de totale landbouwgrond in Nederland.
 • Nederland stemt in Scopaff voor verbod op stof chloorpyrifos
  08 december 2019
  Nederland heeft in de vergadering van het Scopaff gestemd voor een verbod op de toelating van de werkzame stof chloorpyrifos. Daarmee volgt Schouten het voorstel van de EC. Chloorpyrifos zit in de insecticide Pyristar.
 • Psychische problemen bij boeren door vele ‘triggers’
  08 december 2019
  Boeren kampen de laatste jaren steeds vaker met psychische problemen en lopen letterlijk vast. Dat merkt agrarisch coach Paulien Hogenkamp in haar werk.
 • NAV werkt aan toekomstvisie richting kringlooplandbouw
  07 december 2019
  De NAV is momenteel bezig om een concrete toekomstvisie met een andere inrichting van de landbouw te formuleren. Kringlooplandbouw vormt de rode draad in deze visie. Dit met inachtneming van geaccordeerde milieu- en klimaatdoelstellingen.
 • Aviko voor dochter Rixona naarstig op zoek naar aardappelen
  07 december 2019
  Aviko dochter Rixona is naarstig opzoek naar extra hoeveelheden aardappelen. Dit om invulling te geven aan de toenemende vraag naar haar producten. Vooral telers uit Noordoost Nederland worden benaderd om HDS en fritesrassen voor Rixona te gaan telen.
 • NAV roept leden op Erfemissiescan gewasbescherming uit te voeren
  07 december 2019
  Nog te weinig akkerbouwers hebben de Erfemissiescan gewasbescherming uitgevoerd, terwijl volgend jaar 90 procent van de akkerbouwers deze moet hebben ingevuld. Dat is in het Actieplan Plantgezondheid vastgelegd. De NAV roept op deze scan uit te voeren.
 • Tarwe- en gerstnoteringen stabiel, maïsnotering krabbelt op
  06 december 2019
  Ook deze week vertonen de tarwe- en gerstnoteringen een redelijk stabiel prijsniveau. De noteringen vertonen een iets stijgende tendens. De wereldmarktprijs voor maïs vertoont een opwaartse tendens.
 • Samenwerking Bejo, Bouma en Broer bij bio-uien
  06 december 2019
  Bejo, Bouma en Broer BV gaan samenwerken bij de productie, de verwerking, de opslag, logistiek en distributie van biologische uien. Mede hierdoor komen nieuwe rassen als Redlander en Boga op grote schaal als bio-ui beschikbaar.
 • Chris Deen nieuwe CEO Aviko
  06 december 2019
  Aviko krijgt vanaf 15 januari 2020 een nieuwe directeur in de persoon van Chris Deen (52). Hij wordt tevens lid van de concerndirectie van Cosun. Deen krijgt als hoofdopdracht om de groeistrategie van Aviko voort te zetten en uit te bouwen.
 • Aardappeltermijnmarkt handhaaft zich rond 18,00 euro
  06 december 2019
  De aardappelmarkt is prijshoudend. De European Processing Index noteerde onveranderd, €14,00. De inbreng van België en Frankrijk bleef gelijk. Duitsland noteerde €13,96 (+0.43) maar Nederland was de negatieve uitzondering met €14,99 (-0.29).