Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

Akkerwijzer.nl - Teelt bij akkerbouwers | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers

21 augustus 2019

Deskundige informatie over de verschillende teelten in de Nederlandse akkerbouw. Onder andere over aardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, uien en peen.
 • Robuuste planten bieden oplossingen
  Bietentelers hebben steeds minder chemische middelen tot hun beschikking om het gewas gezond te houden en om onkruid aan te pakken. Daarom focust KWS nog meer dan voorheen op robuuste planten die resistent zijn tegen meerdere ziekten en plagen.
 • Aanbevolen wintergerstrassen 2020
  Half september tot begin oktober is het tijd voor het zaaien van de wintergerst voor de oogst van 2020. LG rassen zijn inzetbaar als hoofdteelt na maïs. Voor het jaar 2020 adviseert LG Rafaela voor Zuid Nederland en LG Veronika voor Noord-Nederland.
 • Boete voor Kraft Foods en Mondelez International voor manipulatie graanprijzen
  Een boete van 16 miljoen dollar is door het Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission opgelegd aan Kraft Foods en Mondelez International. Dit vanwege de manipulatie van graanprijzen in 2011.
 • Zilt Proefbedrijf Texel en Texel Saline failliet
  Deze week hebben het Texelse Zilt Proefbedrijf en Texel Saline het faillissement aangevraagd. Beide bedrijven legden zich toe op de ontwikkeling van teelten op zilte landbouwgrond. De directie ziet geen mogelijkheden om de activiteiten voort te zetten.
 • Vlinderbloemige veldboon aanwinst in bouwplan
  Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Met het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat in 2025 voor ieder bedrijf in de veehouderij 65% eiwit van eigen land moet komen én de stijgende vraag naar bonen voor vleesvervangers voor consumptie
 • Fotoserie: Oogst winterveldbonen in Zuid-Limburg boven verwachting
  In het zuiden van Limburg runt Maurice Lemans een gemengd bedrijf met 100 stuks melkvee en akkerbouw. Dit jaar teelt hij voor het eerst winterveldbonen in plaats van aardappelen.
 • Demonstratie vertering moederknollen
  Deze week demonstreerde BASF de eerste resultaten van de vertering van moederknollen op een Rhizoctonia proefveld. Op het proefveld in de Noordoostpolder worden diverse fungiciden beproefd, waaronder het nieuwe product Allstar.
 • Droogtemonitor: Oost- en Zuid-Nederland nog steeds te droog
  Ondanks de neerslag van de afgelopen weken is met name in het oosten en zuiden van Nederland en in delen van Zeeland nog steeds sprake van droogte. Dat stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de nieuwe Droogtemonitor.
 • Skal: rotte appels snel opsporen om betrouwbaarheid van biologisch te behouden
  Om de betrouwbaarheid van de etiketten ‘biologisch’ en ‘ecologisch’ te behouden, moeten rotte appels snel worden opgespoord. Dat stelt Skal Biocontrole, de organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland.
 • Flevolands Agrarisch Collectief zoekt 15 akkerbouwers voor pilot
  Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) zoekt vijftien akkerbouwers die mee willen doen aan de pilot ‘Akkerbelt’. Tijdens de pilot wordt geëxperimenteerd met verschillende vergroeningsmaatregelen in aanloop naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.