Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

Akkerwijzer.nl - Website voor akkerbouwers

Hét platform voor de akkerbouwer bevat het laatste nieuws over aardappelen, graan, suikerbieten, uien, vollegrondsgroente, marktprijzen, weer en nog veel meer.
 • Boeren kunnen uitstel van betaling aanvragen na droogte
  Boeren kunnen een beroep doen op uitstel van betaling van belasting. De Belastingdienst heeft de droogte van de afgelopen maanden aangemerkt als ‘bijzondere omstandigheid’.
 • Pleidooi NEPG voor internationale aanpak slechte oogst door droogte
  De Noordwest-Europese aardappeltelersorganisatie NEPG pleit er voor om de problemen in de aardappelen als gevolg van de droogte internationaal aan te pakken. De telersorganisatie stelt de Copa Aardappelwerkgroep van de EU voor om besprekingen aan te gaan met EUROPATAT (European Potato Traders Association) en EUPPA (European Potato Processors Assosation).
 • Regen tempert prijzen op aardappeltermijnmarkt
  De voorspelde regen viel vooral langs de kuststrook van Nederland, België en Noord-Frankrijk. De neerslaghoeveelheden varieerden van 30 tot 50 mm. De aardappeltermijnmarkt reageerde op de betere groeiomstandigheden en zwakte af naar €29,50 maar herstelde aan het eind van de dag weer naar een slotprijs van €30,00.
 • Veel telers krijgen aardappelcontracten niet vol
  De prijzen voor aardappelen rijzen de pan uit. De handel betaalt nu tussen de 25 en 30 cent voor vrije nieuwe aardappelen. De contracttelers profiteren hier niet van. Integendeel. Velen krijgen hun contracten nu onmogelijk vol en zitten bovendien opgezadeld met hoge beregeningskosten.
 • Aardappelcontracten gaan op de schop
  De huidige aardappelcontracten gaan op de schop. In de praktijk blijken deze niet klimaatbestendig. Zo houden de contracten onvoldoende rekening met het sterk wisselende West-Europese klimaat. Dit klimaat bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke opbrengst. In dit kader houden de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland komend najaar de huidige contracten tegen het licht.
 • Fotoreportage: aardappelteler bouwt nieuwe vleeskuikenstal
  Aardappelteler en vleeskuikenhouder Tienus Berkepies kan na de bouw van zijn nieuwe stal 75.000 in plaats van 47.000 één ster Beter Leven vleeskuikens houden. „Vleeskuikens en akkerbouw zijn goed naast elkaar te combineren”, zegt Tienus Berkepies.
 • Weersverandering komt te laat voor de aardappelen
  De weersverandering komt waarschijnlijk te laat om het tij te keren voor de aardappelen. De schade en achterstand van de aardappeloogst wordt steeds meer een fundament voor de prijsvorming op de markt.
 • Britse aardappelverwerkende industrie luidt ook de noodklok
  In navolging van de Nederlandse en Duitse collega’s hebben de aardappelverwerkende bedrijven in het Verenigd Koninkrijk via de Potato Processors Association Ltd (PPA) nu ook hun bezorgdheid geuit over de impact van de huidige droogtecrisis op de Britse aardappelverwerkende sector. PPA verwacht serieuze problemen rond de beschikbaarheid van aardappelen die geschikt zijn voor verwerking.
 • ZLTO: roept contracttelers op kritieke situatie te melden
  De ZLTO roept aardappeltelers met contracten die nu al verwachten niet aan de leveringseisen van het contract te kunnen voldoen, dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de betreffende afnemer te melden. Volgens de ZLTO is het van belang dat de individuele teler zich ook laat horen bij zijn afnemer. Daarmee kan gezamenlijk de druk worden opgevoerd om te komen tot een wenselijke oplossing
 • Winstname op aardappeltermijnmarkt door weersverandering
  De termijnmarkt stond na het weekend onder druk. De weersverandering naar koeler weer die voor de tweede helft van de week verwacht wordt drukte de stemming. De termijnmarkt liet een prijsverloop zien van 28,70 euro naar 27,60 euro met een slotprijs van 27,90 euro.