Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

Akkerwijzer.nl - Teelt bij akkerbouwers | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers

Deskundige informatie over de verschillende teelten in de Nederlandse akkerbouw. Onder andere over aardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, uien en peen.
 • ‘Erwinia te lijf met gezond én boerenverstand’
  Met gezond én boerenverstand kan volgens telers de bacterieziekte Erwinia in de hand worden gehouden. Eenvoudig goed teeltmanagement gericht op het voorkomen van besmettingen leidt tot kwalitatief hoogwaardig pootgoed zonder grote problemen met Erwinia.
 • Bodem rode draad bij rassenkeuze suikerbieten
  De bodem, meer specifiek of zich er rhizoctonia, bietencysteaaltjes en/of rhizomanie, in bevinden en de voorvrucht dienen bepalend te zijn bij de uiteindelijke bietenraskeuze, luidt het IRS advies.
 • VS belangrijkste leverancier sojabonen in EU
  De Verenigde Staten zijn in korte tijd Europa's belangrijkste leverancier geworden van sojabonen. In de periode juli tot eind november is de import verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.
 • Mycorrhiza voor zaaizaad en plantgoed
  Met mycorrhiza, een gezonde bodembiologie en natuurlijke bemesting neemt de gezondheid van planten enorm toe. Planten zijn dan beter bestand tegen stresssituaties en aantastingen. Ze presteren daardoor beter. Dat is een stuk economischer voor de boer.
 • Proeftuin in Peelgemeenten wil uitgroeien tot kenniscentrum
  Is een duurzame kringloopveehouderij die gedijt, volledig in samenhang met de leefbaarheid en ecologie, een utopie? De initiatiefnemers van Agro As de Peel denken van niet.
 • Suikerbieten leggen verkeer op A2 lam
  Een lading suikerbieten, die donderdagochtend op de A2 ter hoogte van Echt is terechtgekomen, zorgt voor grote verkeersoverlast in Midden-Limburg.
 • Nieuw onderzoek naar Erwinia in pootaardappelen
  In februari 2019 start een nieuw onderzoek naar de oorzaak van Erwinia besmettingen in pootaardappelen. Dit middels een Publiek Private Samenwerking. Een positief advies voor een co-financiering is naar LNV minister Carola Schouten gestuurd.
 • Bodemgoud: uien met ‘On the way to Planet Proof’ keurmerk
  In diverse supermarkten liggen ‘Bodemgoud’ uien in het schap. Deze zijn afkomstig van vier telers die in het project van Waterman Onions participeren. De uien onderscheiden zich met het ‘On the way to Planet Proof’ keurmerk.
 • Zilte Texelse aardappelen in Ekoplaza winkels, teeltkennis naar Bangladesh
  Vanaf dit najaar verkopen de Ekoplaza winkels zilte aardappelen afkomstig van Texel. Proefboerderij Saline Farming doet hier onderzoek naar zouttolerante gewassen. De resultaten zijn dusdanig positief, dat boeren in Bangladesh er reeds gebruik van maken.
 • Ook in Polen neonicotinoïden in bietenzaad toegestaan
  Polen is na Tsjechië, Denemarken, Slowakije, Roemenië en Hongarije de zesde EU-lidstaat die het gebruik van neonicotinoïden als zaadbehandelingsmiddel bij bieten toestaat. De kans dat dit in Nederland ook nog gebeurd acht KWS verwaarloosbaar klein.