Deze website heeft info over de pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

Akkerwijzer.nl - Teelt bij akkerbouwers | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers

20 april 2019

Deskundige informatie over de verschillende teelten in de Nederlandse akkerbouw. Onder andere over aardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, uien en peen.
 • Oproep Akkerwijzer: Precisielandbouw is het helemaal of is het totaal niet uw ding?
  Bij veel akkerbouwers is gps inmiddels een vertrouwde toepassing op de trekker. Het via satellietsignalen kaarsecht kunnen rijden is niet meer weg te denken van de Nederlandse akkerbouwpercelen.
 • Droogte speelt opkomende gewassen parten
  Het is droog en dat speelt de opkomende gewassen parten. In veel regio’s zijn beregeningshaspels te zien om de plantjes aan de groei te houden. Deze maand viel volgens Weeronline alleen regionaal een normale hoeveelheid neerslag.
 • Uienpool B Van Meir zet € 31,85 (60-) en € 42,54 (60+) neer
  De uienpool B van Van Meir Onions en Potatoes heeft over oogst 2018 een bedrag van € 31,85 per 100 kg voor 60- en € 42,54 voor 60+ gerealiseerd. Directeur Leon van Meir verwacht stabiele prijzen op de uienmarkt.
 • Betere bescherming tegen nieuwe agressieve Phytophthora-stammen
  De nieuwe Phytophthora-stammen Geel 36 en Donkergroen 37 zijn agressiever, ze ontwikkelen zich makkelijker en sneller. Om zeker onder zware druk problemen met Phytophthora te voorkomen is een betere en langere bescherming nodig. Hoe doet u dat?
 • Nakiemers in bieten aanpakken
  Zodra bietenplanten in het 2-bladstadium zitten, is het belangrijk een paar keer een breedwerkend bodemherbicide aan de LDS-mix toe te voegen. Een groot voordeel hiervan is dat kiemende onkruiden direct worden onderdrukt.
 • Insectenbestrijding in bieten een nieuwe uitdaging
  Dit jaar heeft de bietenteler er een flinke uitdaging bij. Doordat zaadcoating op basis van neonicotinoiden niet meer is toegelaten, is de bietenplant onbeschermd tegen bladluizen. Sumicidin Super kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.
 • Onderzaai in mais komt binnenkort op gang
  Om de kans op uitspoeling van nitraat te beperken worden er vanaf dit jaar strengere eisen aan het vanggewas na mais gesteld
 • Voorkom slakkenvraat in suikerbieten
  “Het risico van slakkenvraat is groot.” De waarschuwing van het IRS aan bietentelers is duidelijk. Slakken kunnen veel schade veroorzaken. Ironmax Pro is een nieuw biologische middel tegen slakken. De korrel bestaat uit een zeer homogene korrelgrootte.
 • CBS wil aan de slag met data van precisielandbouw
  Met de opmars van de precisielandbouw en de groeiende toepassing van sensoren in de land- en tuinbouw, komen er steeds meer data beschikbaar. Voor het maken van landbouwstatistieken onderzoekt CBS mogelijkheden om deze data bij akkerbouwers te verzamelen.
 • “Bladschimmels grootste bedreiging eerstejaars plantuien”
  De afgelopen twee jaar heeft Goud weinig hoeven spuiten tegen bladschimmels maar in eerstejaars plantuien blijft het altijd oppassen.“Ze worden zo dik gezaaid dat er al vroeg in het seizoen een gevaarlijk microklimaat voor schimmels kan ontstaan”.