Bruinrot wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Smith. De bacterie overleeft in de grond in waardplantweefselresten tenminste één jaar.

 

De bacterie is slecht bestand tegen uitdrogen, maar wel is aangetoond dat de bacterie enige tijd kan overleven op metaal, hout, rubber e.d. (enkele weken tot enkele maanden). Het is dus niet erg waarschijnlijk dat de bacterie een heel seizoen hierop in leven kan blijven.

 

De plant loopt vooral infectie op via besmet water en met geïnfecteerd pootgoed (de besmetting kan hierin latent aanwezig zijn). De nieuwe knol kan via de stolon worden geïnfecteerd. Met gronddeeltjes die door water, werktuigen, fust, mens of dier worden meegevoerd kan de ziekte zich binnen het perceel en naar andere percelen en bedrijven verspreiden.

 

https://www.nvwa.nl/zoeken?trefwoord=Bestrijding+van+bruinrot+in+aardappelen