Bruinrot wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Smith. De bacterie overleeft in de grond in waardplantweefselresten tenminste één jaar.

 

Verwelkingsziekte bij aardappelen wordt vooral veroorzaakt door de schimmel Verticillium dahliae en soms door Verticillium alboatrum.

sclerotinia

Sclerotinia wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, een schimmel die veel gewassen zoals erwten, bonen, witlof, peen, uien, bloembollen en aardappelen in min of meer ernstige mate kan aantasten. In de bouwplannen waarin deze gewassen voorkomen, kan Sclerotinia soms tot economische schade leiden...